Spola vattenbytet! J&L´s checklista föra lyckad vattenrening

En av de vanligaste frågorna som brukar dyka upp i samband med köp av badtunna är hur ofta man behöver byta vatten – och med torra somrar och vattenbrist har behovet att behålla vattnet så länge som möjligt blivit allt större.

Dessutom gör du både miljön och plånboken en tjänst samtidigt som du sparar tid genom att slippa fylla upp hela tunnan på nytt varje gång det ska badas.

Så – vad krävs då för att kunna använda samma badvatten om och om igen?

Till att börja med kan det vara bra att veta att det är många faktorer som styr hur förorenat ditt vatten blir. Olika vattentyper, yttre påverkan och hur era badrutiner ser ut kan göra att det krävs olika grader av rening, och i denna guiden berör vi de vanligaste och mest grundläggande sätten.

Det första steget till att kunna ha en god filtrering är att använda rent vatten från början.
Använder man exempelvis sjö eller havsvatten får man med sig bakterier, alger och andra partiklar i vattnet redan från start som sedan är svårt att bli av med. Använd därför i första hand alltid färskvatten från kranen eller byt vatten och rengör tunnan efter varje bad om sjövatten används. Med rent vatten från början har du bäst förutsättningar att kunna fortsätta hålla det så.

 

Personlig hygien

Nästa steg, och kanske ett av de viktigaste om vi vill kunna bada i samma vatten flera gånger, är den personliga hygienen.
Svett, hudavlagringar, solkräm, hudlotion, tvål och smuts är alla saker som mycket snabbt förorenar badvattnet, ha därför som vana att alltid duscha före bad.
Bra att veta är att en person som inte duschat innan man kliver i förorenar badvattnet upp till 200 gånger mer än en nyduschad.

 

Bakteriedödande medel och PH-värde

Även om man använder “rent” vatten från kran eller egen brunn så finns där bakterier i vattnet som liksom oss trivs som bäst när temperaturen kommer upp i 37-38 grader och använder man inget desinfekterande medel frodas de mycket snabbt i badvänliga temperaturer. Använd därför alltid bakteriedödande medel såsom klortabletter eller, om man vill slippa klorlukten, det klorfria medlet Biocool.
Oavsett vilket man använder ska detta tillsättas redan vid första fyllning så att det hinner verka innan man kliver i och på så vis hindra bakterieuppkomsten innan den börjar och sen på nytt efter man badat klart. Tänk också på att klor/pooldesinfektion förbrukas även om man inte badar under en tid, och det är därför viktigt att fylla på regelbundet även om badet inte används – ca. 1 gång i veckan.

Ha också som vana att mäta ph-värdet regelbundet på ditt badvatten, detta görs smidigast med teststickor, provglas eller digital ph-mätare. För att det bakteridödande medlet ska fungera som bäst krävs ett neutralt ph-värde kring 7.6, skulle värdet under eller överstigas finns justeringsmedel att tillsätta i vattnet.

Med bakteriedödande medel tillsatt har vi förhindrad uppkomsten av bakterier, och det är därmed inte hälsofarligt att bada i samma vatten fler gånger, däremot kan det se grumligt och oinbjudande ut – detta beror på partiklar som badarna tagit med sig ner i badet och som tas bort med hjälp av en filteranläggning.

 

Filteranläggningar

Vi erbjuder två olika filteranläggningar till våra badtunnor, observera att tidsangivelserna nedan är mycket generella och endast anger en ungefärlig drift och reningstid.
Tiderna kan vara både längre och kortare beroende på hur badet sköts i övrigt.

Aquaclarus överhängsfilter

Aquaclarus är ett smidigt filter som enkelt hängs över kanten och gör därför ingen åverkan på karet eller kräver externa anslutningar.
Det passar dessutom till alla tunnor på marknaden då det är justerbart i höjdled.

Filtret fungerar genom att vattnet sugs från ytan och går via ett “förfilter” som tar upp större partiklar, det går sedan vidare via ett lätt löstagbart patronfilter som kan tas ut och rengöras efter filtrering. I botten på filtret trycks det renade vattnet ut och gör att det “rörs om” så att också orenheter från botten kommer att passera filtret. Tack vare cirkulationen lämpar det sig därför också bra som “vattenomrörare” där kaminer som inte har cirkulationssystem används, t.ex. vid invändig kamin. Tack vare cirkulation på vattnet minskar risken för frysning i tunnan även vid ett par minusgrader, vid kallare temperaturer rekommenderas däremot filter med elvärmare för att ha vattnet kvar i tunnan. (se nedan) Anslutning görs via en 5 sladd till vanligt 230V vägguttag. Mellan pump och vägguttag finns en 12v transformator.
Med detta filter brukar det vara lämpligt att byta vatten efter 1-2 månader.

 

Extern filteranläggning med fiberkuddar

Nästa steg är en fristående filteranläggning, denna placeras utanför badtunnan och ansluts via genomföringar i tunnans sida (levereras förmonterat vid nybeställning av tunna med filteranläggning). Denna typen av filteranläggning är utrustad med cirkulationspump som suger vattnet genom den nedre anslutningar – trycker igenom filtermediet i behållaren – och pumpar sedan tillbaka vattnet genom den övre anslutning.
Filtermediet i behållaren består av fiberkuddar som är en ersättning till klassisk filtersand. Fiberkuddarna är dels lättare att hantera rent viktmässigt, men man slipper även sandkorn som riskerar att gå tillbaka i badvattnet samt att det ger ett mindre motstånd på vattenflödet än sand som i sin tur ökar livslängden på pumpen.

Efterhand som smuts fångas upp av fiberkuddarna blir det trögare för vattnet att passera och trycket ökar, detta kan man följa genom manometern som är monterad på filtret.
När trycket har ökat ställer man enkelt om filtret till backspolning och rengör på så vis filterkuddarna, i samband med detta spolas en del vatten ur tunnan och man får på så vis även ett kontinuerligt vattenbyte.

Med detta filter kan man normalt klara sig på 4-5 vattenbyten per år, vilket brukar vara lämpligt för att kunna passa på att städa ur och rengöra insatsen och botten på badtunnan.

Går att få med underhållsvärmare

Till detta filter går det även ansluta elvärmare för dig som vill ha en god grundvärme i badtunnan. Genom att ha en underhållsvärme i din tunna när den inte används kortar du dels uppvärmningstiden när det är dags för bad, men framförallt säkrar du för frysning under vinterhalvåret. Värmaren finns i effekterna 2kw (10amp) eller 3kw (16amp).

Placering och anslutning

För att förhindra frysning och andra skador på anläggningen måste denna filteranläggning stå skyddad i ett isolerat utrymme, exempelvis en isolerad låda eller motsvarande utrymme under ett altandäck eller liknande, denna låda går med fördel utformas för att även fungera som drinkbord, trappa eller på annat sätt integreras i din uteplats.
Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda en helhetslösning för just ditt uteplatsprojekt. Hör av dig till oss för offert.

Vi erbjuder även färdiga lådor för våra filteranläggningar, antingen integrerad med tunnan eller fristående beroende på modell.

 

6 punkter som gör ditt badtunneägande till ett RENT nöje: 

 • Var noga med renlighet och personlig hygien
  Duscha alltid före bad och försök att undvika att skräp såsom löv, aska, ved eller annat hamnar i vattnet, likaså är en tappad chipspåse eller en spilld öl svårt att filtrera bort och kräver i regel vattenbyte.
 • Håll bakterierna i schack
  Används alltid någon form av pooldesinfektion (klor eller klorfritt) innan och efter bad för att förhindra uppkomsten av bakterier.
 • Håll koll på ditt PH
  Kontrollera och justera ph-värdet med jämna mellanrum.
 • Låt inte din badtunna frysa
  En cirkulation på vattnet försvårar frysning men ersätter inte funktionen av en elvärmare, låt inte vattnet frysa då detta kan skada tunnans delar allvarligt.
 • Underhåll
  Rengör/backspola ditt filter regelbundet för bästa effekt.
 • Drifttid
  Våra filtreringsanläggningar är väl dimensionerade för storleken av en badtunna och renar ditt vatten redan vid några timmars drifttid per dygn.
  Koppla med fördel ditt filter på en vanlig timer så glömmer du inte inte slå på och av ditt filter.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *