Bruksanvisningar

Frågor & Svar - Garanti - Reklamation

Badtunnor - Garanti, Reklamation

Garanti Badtunna

 • Badtunnor har 12 månaders garanti på tillverkningsfel.
 • Garantin gäller när användaren läst igenom produktens bruksanvisningar och håller sig till dem.
 • Garanti är inte för produkter som används för kommersiella ändamål.
 • Garantin omfattar inte för fel som är typiska för trämaterial såsom färgförändringar, fuktighetsförändringar, bildandet av sprickor och liknande.
 • Garantin täcker inte normalt slitage som orsakas av användning eller väderpåverkan.
 • Garantin täcker inte skador som orsakats av handhavandefel. (vid montering eller användning av badtunnan).
 • Garantin täcker inte skador orsakade av frost, eftersom de kan undvikas genom rätt användning.
 • Garantin täcker inte eventuell korrosion på grund av felaktig användning av kemikalier såsom överklorering eller användning av saltvatten i för ändamålet ej anpassade badtunnor.
 • Garanti täcker ej skador på elnät utanför badtunnans konstruktion.
 • Garantin täcker inte indirekta kostnader, exempelvis konstruktion eller nedrivning av terrassen.
 • Garantin gäller inte om man har installerat badtunnan/kaminen fel (dvs. inte enligt bruksanvisningar).
 • Garantin gäller inte om man försöker att åtgärda något fel på produkten själv eller om man inte använder produkten för avsedda ändamål utan att först rådfrågat J&L Habo.
 • Garantin gäller inte heller om man förvarar produkten i fel position eller i olämpliga förhållanden.
 • Garantin gäller om köparen meddelar säljaren felet inom en rimlig tidsperiod (7 dagar).
 • Köparen måste visa när och varifrån är produkten köpt och vad som är fel med produkten.
 • Säljaren ansvarar ej för eventuella uppkomna skador på material, personer eller tredje part i samband med användning av produkten.

 

Vid reklamation
För reklamationsärenden gällande badtunnor och tillval till dessa, använd vårt kontaktformulär här. (Gäller ej elvärme/filteranläggningen, se särskild flik nedan)
Beskriv ärendet så utförligt som möjligt och bifoga gärna bilder och/eller film.  

Elvärmare / Filteranläggning, Reklamation

Reklamation av elvärmare och filteranläggning (Swimfun/Active pool) registreras via tillverkares hemsida här. (Garantitid 12mån)
Som leverantör anges J&L Habo, och Produkt ID som efterfrågas finns på etikett på respektive produkt. Artikelnummer anges enligt lista nedan:

Pump 250w: art.nr 1634
Värmare 2kw: art.nr 1055
Värmare 3kw: art.nr 1057

Glöm inte bifoga kopia på orderbekräftelsen från oss.

För andra varumärken (Pahlens, Poolstyle, Rubinpool, Azur) reklameras dessa via formulär här.

 

Bastustugor - Garanti, Reklamation

Garanti

12 månaders tillverkningsgaranti gäller på samtliga komponenter, se fullständiga garantivillkor nedan:
• Garantin gäller när användaren läst igenom produktens bruksanvisningar och håller sig till dem.
• Garanti gäller ej för produkter som används för kommersiella ändamål.
• Garanti omfattar inte fel som är typiska för trämaterial såsom färgförändringar, fuktighetsförändringar, sprickbildning etc.
• Garanti täcker inte normalt slitage som orsakats av användning eller väderpåverkan.’
• Garantin täcker inte skador som orsakats av handhavandefel.
• Garanti täcker inte skador orsakade av frost.
• Garantin täcker ej skador på elnät utanför bastuns konstruktion.
• Garanti täcker inte indirekta skador, exempelvis skador uppkomna pga. bristande underlag, placering av bastu för nära brännbara ytor etc.
• Garantin gäller inte om man försöker att åtgärda något fel själv utan att först kontaktat J&L Habo.
• Vid åtgärd av skador som ej innefattas av villkoren ovan utgår reperationskostnad.
• Vid åberopande av garantiärende måste kund kunna visa när och varifrån produkten är köpt samt vad som är fel med produkten.

 

Vid reklamation

För reklamationsärenden gällande bastutunnor och tillval till dessa, använd vårt kontaktformulär här.
Beskriv ärendet så utförligt som möjligt och bifoga gärna bilder och/eller film.  

Dörrjustering, Bastustugor

Trä är ett levande material, och det är inte ovanligt att träet “rör sig” efter en tids användning eller i samband med växlande av årstider etc.
Detta kan komma att påverka dörrarna passform, och de kan komma att behöva justeras en eller flera gånger tills träet “satt sig”.

Garanti omfattar inte fel som är typiska för trämaterial såsom färgförändringar, fuktighetsförändringar, sprickbildning, dörrjustering etc.

 

Justering av dörrar:

Glasdörr
– Ta bort plastlocken som sitter på gångjärnen på insidan av dörren. 
– Lossa klämskruvarna
– Justera dörren till önskad placering
– Dra åt skruvarna och sätt tillbaka plastlocken.
– Om gummilås behöver justeras görs detta på insexskruven precis under gummihjulet i karmen.

Skjutdörrar
Ramen till skjutdörrarna kan justeras på insexskruvar som är placerade inuti karmen såväl neråt och uppåt. Justera med vattenpass tills önskad nivå är nådd.